ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


ปรับปรุงข้อมูล : 3/11/2559 10:33:46     ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 529

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมาศึกษาแลกเปลี่ยนด้านกิจการนักศึกษา ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้

ให้การต้อนรับโดย อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล รองอธิการบดี พร้อมด้วยนายสุกิจ ติดชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา หัวหน้างาน บุคลากร สังกัดกองกิจการนักศึกษา และผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3/11/2559 10:33:46
530

งานกิจกรรมนักศึกษา จัดโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ประจำปี 2559

12/7/2559 12:46:01
719

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

11/7/2559 12:09:33
494

งานกิจกรรมนักศึกษา จัดประชุมหารือแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ประจำปี 2559

30/6/2559 15:15:13
502

7 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีสมโภชบทบัญญัติแม่โจ้ เนื่องวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมประจำภาคเหนือ ประจำปี 2559

7/6/2559 14:02:23
979

English Training Program for Student Leaders 2016. Batch 1

2/6/2559 13:22:21
623

งานกิจกรรมนักศึกษา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษาสำหรับผู้นำศึกษา ประจำปี 2559

19/5/2559 18:47:06
362

ต้อนรับคณะสภานิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

5/2/2559 15:14:58
355

ประมวลภาพ ขบวนรถกระทงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2558

27/11/2558 11:56:34
610

นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรม "ปั่นกัน กั้นโกง" ภายใต้โครงการบัณฑิตไทยโตไปไม่โกง

23/11/2558 11:51:03
400