งานกิจกรรมนักศึกษา จัดโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ประจำปี 2559


ปรับปรุงข้อมูล : 12/7/2559 12:46:01     ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 720

     วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ประจำปี 2559 ภายใต้กิจกรรมสัมมนาผู้นำนักศึกษาเพื่อพัฒนากิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่ ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ชั้น 4 ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้

     ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี และกล่าวรายงานโดย นายสุกิจ ติดชัย ผู้อำนวการกองกิจการนักศึกษอีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ กล่าวให้โอวาทแก่ผู้นำนักศึกษาในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2559

     การจัดสัมมนาผู้นำนักศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนบทบาท หน้าที่ และรายละเอียดในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2559 และร่วมกันหาทางในการพัฒนากิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ข่าวล่าสุด

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3/11/2559 10:33:46
531

งานกิจกรรมนักศึกษา จัดโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ประจำปี 2559

12/7/2559 12:46:01
721

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

11/7/2559 12:09:33
496

งานกิจกรรมนักศึกษา จัดประชุมหารือแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ประจำปี 2559

30/6/2559 15:15:13
503

7 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีสมโภชบทบัญญัติแม่โจ้ เนื่องวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมประจำภาคเหนือ ประจำปี 2559

7/6/2559 14:02:23
981

English Training Program for Student Leaders 2016. Batch 1

2/6/2559 13:22:21
624

งานกิจกรรมนักศึกษา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษาสำหรับผู้นำศึกษา ประจำปี 2559

19/5/2559 18:47:06
363

ต้อนรับคณะสภานิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

5/2/2559 15:14:58
356

ประมวลภาพ ขบวนรถกระทงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2558

27/11/2558 11:56:34
610

นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรม "ปั่นกัน กั้นโกง" ภายใต้โครงการบัณฑิตไทยโตไปไม่โกง

23/11/2558 11:51:03
400